ZiskejZdravi.cz

Kofein a metylxantin v kávě, čokoládě, čaji a kole zabíjí

Nevěříte? Pojďte se nejdříve podívat, co dokáží tyto látky dělat se zvířaty jako jsou psy a kočky a přečtěte si jak fungují tyto látky v lidském těle.

Čokoláda a jiné kofeinové poživatiny mohou dokonce, jak uvádí lékařka D. Dvořáková, a O. Zapletal dovést psy a kočky až ke smrti. Čokoláda představuje potencionální riziko otrav u psů a koček. Čokoládové produkty obsahují metylxantiny theobromin a v menším množství kofein. Metylxantiny jsou v nízkých nebo terapeutických dávkách stimulátory kardiovaskulárního systému a centrálního nervového systému. V případě příjmu vyšších nebo toxických dávek metylxantinů dochází u psů a koček ke klinickým projevům otravy. Čokoláda obsahuje hlavně theobromin a v menším množství kofein. Tyto látky představují u psů a koček potencionální riziko otrav při konzumaci čokoládových výrobků.

U theobrominu byly prokázány mutagenní účinky.... Theobromin způsobuje poškození DNA za spoluúčasti dalších genotoxinů. ...Kofein (metyltheobromin; 1,3,7-trimetylxantin) se vyskytuje v čajových listech a v kávě (Coffea spp., např. C. arabica) v míře max. 4 % a také v semenu koly. Kolové semeno obsahuje nejméně 1,5 % bezvodého kofeinu a theobrominu. Kofein má také mutagenní účinky....Ve vysokých koncentracích vyvolává chromosomální abnormality v bakteriích a také v rostlinných a savčích buňkách.

D. DVOŘÁKOVÁ, O. ZAPLETAL Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

METYLXANTIN

Jméno nepřítele „Hnědé nápoje" jsou zákeřnou armádou látek, které spojuje obdobný způsob skrytého válečného boje proti lidskému tělu. Stejně jako se v řecké mytologii pokoušely sirény svým zpěvem nalákat námořníky na jistou smrt, stejně tak uhrančivě působí i hnědé nápoje. Jejich píseň zní sladce, ale konec je hořký.

Jedním z hlavních pravidel válečného boje je rozpoznat a identifikovat nepřítele. Armáda hnědých nápojů zahrnuje kávu, čaj, různé coly a čokoládu. Tyto nápoje obsahují mnoho různých druhů chemikálií schopných poškodit lidské tělo; jsou to látky spadající do skupiny metylxantinů. Když v této brožurce mluvíme o některém z hnědých nápojů - například o kávě -, pak ho můžeme naprosto oprávněně nahradit některým z ostatních nápojů ze skupiny - např. čajem nebo čokoládou. Je obecně známo, že látky přirozeně obsahující chemické látky z rodu metylxantinů (kofein, teobromin a teofylin) způsobují poškození těla. Mnohým není až tak dobře známo, že tyto účinky jsou rozsáhlé, a to od vlasů až po chodidla. Důvod takového velkého poškození můžeme nalézt v povaze metylxantinů, v jejich neblahé schopnosti modifikovat protoplazmu buněk, a dokonce se k buňkám připojit nebo se v nich po neurčité časové období, a to třeba i po celý život člověka, koncentrovat. Tento název - metylxantiny - spolu s jeho rodem chemických látek si zapamatujte. Možná o něm znovu uslyšíte, protože počet výzkumů týkajících se hnědých nápojů, které jsou mezi Američany velmi oblíbené, stále narůstá.

KOFEIN

O kofeinu a dalších metylxantinech a purinech se věří, že se v těle přeměňují na kyselinu močovou. Kyselina močová je látka způsobující dnu, což je velmi bolestivý druh artritidy. Dále, kromě dny, jsou kofein a produkty vznikající při jeho rozkladu schopny pozměnit výsledky laboratorních vyšetření hladiny kyseliny močové v krvi tak, že díky nesprávně naměřeným nízkým hodnotám kyseliny močové nebude dna diagnostikována. Lze říci, že káva podvádí laboratoř.

Mozek je přirozeně velmi pečlivě chráněn před tím, aby byl stimulován nebo drážděn jakoukoliv chemickou látkou, které by se podařilo dostat do krevního řečiště. Tato ochranná bariéra se nazývá „hematoencefalická bariéra". Zdá se, že kofein kolem této „hematoencefalické bariéry" proklouzne a stimuluje mozkovou kůru, kde vznikají myšlenky, a míchu, odkud jsou regulovány tělesné funkce. Kyselina močová ovšem skrze tuto hematoencefalickou bariéru neproklouzne.

U kofeinu se okamžité účinky projeví krátce poté, co člověk vypije nápoj nebo vezme lék, který kofein obsahuje, a tyto účinky trvají asi 4 hodiny. Jak můžeme očekávat, některými z okamžitých účinků je špatná rovnováha, bušení srdce, vysoce postavený nebo abnormálně intenzivní hlas, nespavost, těkající, ale na sebe nenavazující myšlenky, slabá paměť, únava a třes prstů. Někdo může zakoušet nevysvětlitelný pocit děsu a úzkosti. Další symptomy se mohou opozdit o několik hodin nebo dní a zahrnují poruchu spánku, poruchu paměti, bolest hlavy, neklid, bušení srdce, velkou citlivost, nestálost, závrať, reflexní hypervzrušivost, vznětlivost, neklid, úzkost, neklidné nohy a celkový pocit nevolnosti.

O stupni nežádoucích reakcí rozhoduje druh nápoje nebo léku a jeho množství. Většina lidí se domnívá, že když tyto nepříjemné projevy mizí, že ustávají škodlivé účinky kofeinu. Tak tomu ovšem není, protože existují také dlouhodobé účinky užívání kofeinu.

 CHEMICKÉ REAKCE, TOXICITA A ONEMOCNĚNÍ: Plavba Titaniku

Ti, kdo pijí hnědé nápoje, se plaví na palubě Titaniku blížícího se k ďábelsky skrytému ledovci. Symptomy se obvykle projeví až poté, co proběhlo již velké poškození „pod hladinou". A tak prozkoumat skryté pasti hnědých nápojů za ten čas a úsilí stojí. Po léta se o kávě mluvilo jako o „budiči", ale právě nyní vás chceme opravdově probudit, abyste vnímali nebezpečí číhající ve vašem šálku.

Vedle mnoha dalších škodlivých účinků způsobují metylxantiny také zvýšené hromadění cyklického AMP (adenosin monofosfát) v buňkách těla, což je základní látka potřebná pro tvorbu energie v těle. V lačníku (druhá část tenkého střeva) probíhá vylučování (cyklického AMP), které trvá minimálně 15 minut od podání kofeinu v množství, které je obvyklé pro nápoje nebo léky. Normální vstřebávání v lačníku je 0,5 ml sekrece na centimetr lačníku za hodinu. Míra vstřebávání se zvyšuje s příjmem šálku horké čokolády nebo kávy, takže síťová sekrece dosahuje 6,0 ml na cm lačníku za hodinu! To je 12ti-násobný nárůst. Kofein také zasahuje do sekrece v ileu (poslední část tenkého střeva). Je možné, že metylxantinem způsobená sekrece tenkého střeva může hrát roli u symptomů, které zakoušejí někteří pacienti s funkčním průjmem.

Jinými slovy...

... když člověk pije čaj, kávu, coly nebo čokoládu, pak je tenké střevo schopné pojmout tuto látku, která vyrábí energii a která byla nazvána cyklický AMP, o 1200% účinněji. Hodně lidí by si myslelo, že to zní skvěle, ale je to, jako byste si do benzínové nádrže u auta dali naftalín. Chvíli můžete mít mnohem více energie, ale brzy vám shoří motor. S vaším autem byste takto naprosto oprávněně nejednali, protože by to mohlo vést k velkým účtům za opravu. Ale jak moc jste ochotni zaplatit za infarkt, nebo se pokoušet zbavit se rakoviny?

Kofein se dnes řadí mezi jedny z nejoblíbenějších drog ovlivňujících mysl. Mnoho lidí, kteří procházejí obdobím abstinence od kofeinu, cítí, že jsou méně bdělí, méně spokojení, více ospalí a podráždění. V kávě je minimálně 100 škodlivých chemických složek, které zahrnují acetaldehyd, kyselinu octovou, amoniak, oxid uhelnatý, pyrokatechin, etanol, metanol, naftalen, fenol a sulfid vodíku, které ve vzájemném propojení z vašeho těla činí bezděčný a snad i nežádoucí lékárenský arzenál.

Kofein stimuluje všechny části mozkové kůry. Smrtelná dávka je 10 gramů, což je množství obsažené asi v 70 šálcích kávy. Mnozí lidé přijímají každý den asi 1/10 smrtelné dávky, a i v pouhém jednom šálku kávy se skrývají látky, která vážně pozměňují tělo. Ženy, které pijí pouhý jeden šálek kávy denně, mají téměř třikrát vyšší riziko rakoviny močového měchýře, než ty ženy, které kávu nepijí. Třináct ze čtrnácti žen, které uvedly, že během těhotenství pily sedm a více šálků kávy denně, uvedly potrat, úmrtí plodu nebo narození mrtvého plodu. Zvýšené riziko mají i muži.

Kofein se rychle a zcela absorbuje z gastrointestinálního traktu a prochází centrálním nervovým systémem; jeho průměrný poločas rozpadu je 3,5 až 4 hodiny. Poločas rozpadu je časové období, které tělo potřebuje k tomu, aby se zbavilo poloviny jedu nebo drogy. Dokonce i poté, co je droga zneškodněna obranným mechanismem těla, poškození nekončí, protože látky, které při rozkladu kofeinu vznikají, jsou také jedovaté. Reagují s enzymem, který pozmění adenosin monofosfát, základní chemickou látku tělesného energetického cyklu, tak, že energie klesne. Osoba poté funguje na energii nervovou. Takže ve skutečnosti kofein na neopatrnou oběť účinkuje jako horská dráha - nejprve nastoupí levný vrchol, na který ji přivádí kofeinem vyvolané vstřebávání cyklického AMP, a poté následuje propad, když látky vznikající z rozkladu kofeinu zablokují výrobu energie v těle.

Horská dráha pokračuje s tím, jak při ústupu kofeinu klesá množství vápníku a roste množství fosforu. Nyní přispívá nerovnováha živin k všeobecným problémům tím, že způsobuje zvýšené riziko krevní srážlivosti, anomálie, ztenčování kostí, nervovou vyčerpanost a duševní problémy, jakými je deprese.

Dalšími projevy, které signalizují odbourání kofeinu a které se projevují až s několikahodinovým zpožděním, jsou neklid a neschopnost se soustředit. To, jak bylo řečeno, že kofein zvyšuje schopnost koncentrace, je pouze dočasné. Celkový účinek je takový, že se díky účinku na mozek a na systémy tělesné energie a díky krátkému trvání stimulujícího účinku schopnost koncentrace sníží. Dlouhodobá paměť na jistá data a události je zhoršená a výkon práce a profesní růst nejsou u konzumentů kávy tak dobré, jako u abstinentů.

Kofein často užívají atleti, aby lépe jako paliva pro dlouhodobou nepřetržitou činnost svalů využívali tuky a aby tak šetřili cukr, který jim může sloužit jako rezerva pro náhlou mimořádnou aktivitu; alespoň tak nějak hovoří teorie. Ale stačí malé přestřelení a kofein se pro výkon stává překážkou, přináší úzkost, úbytek tekutin a zvýšené riziko dalších emocionálních problémů.

Kofein je chuťově neutrální chemická látka, která je přirozenou složkou mnoha rostlin včetně kávy, čaje, ořechů coly, kakaových bobů a maté. Některé tablety na tišení bolesti obsahují aspirin a 15 až 30 miligramů kofeinu. Určité přípravky na trhu na udržení bdělosti obsahují až 110 miligramů kofeinu v jedné tabletě.

Kofein působí jako přímý stimulátor srdečního svalu. Přímým působením uvolňuje průdušky. Má diuretický účinek (s tendencí zvyšovat odtok moči) tím, že zasahuje do funkce nefronů, a působí přímé roztažení krevních žil v kůži, hlavně na nose, a to přímým účinkem na tepénky. Ale když se kofein dostane k srdci, namísto roztažení tam naneštěstí způsobí stažení artérií, což je jev velmi nežádoucí. Kofein stimuluje míchu v mozku a zasahuje především centrum dýchání. Zvyšuje také námahu srdce tím, že zrychluje tep a zvyšuje krevní tlak - a tím, jak snižuje vlastní dodávku krve do srdce, přidělává srdci práci navíc.

Tlak kávy na buňky slinivky velmi pravděpodobně přispívá ke vzniku cukrovky. Pokusy na myších ukázaly, že káva cukrovku zhoršuje. Kofein zhoršuje glukózový toleranční test, zvláště v těhotenství. Kofein lze tedy považovat za rizikový faktor pro vznik cukrovky.

Kofein způsobuje údery srdce navíc a zrychluje tep. Zvyšuje krevní tlak, narušuje spánek, zvyšuje množství volných mastných kyselin v krvi. Chlorovodíková kyselina v kávě způsobuje některé z nejsilnějších potravinových alergií, které v lékařské praxi zaznamenáváme. Uvádí se, že vedlejším účinkem kofeinu je zadržování tekutin. Jedna pacientka trpěla zadržováním tekutin 10 let, které přestalo ihned poté, co přestala konzumovat kávu. Po pěti dnech uvedla, že se cítí mnohem uvolněněji, než byla roky předtím, a že zadržování tekutin u ní zmizelo.

Káva způsobuje závrať, vratkost nohou, neklid, deprese, úzkost, nepřátelství, problémy krevního oběhu, vznětlivost, rakovinu močového měchýře a vaječníků, poruchy při porodu a žaludeční vředy. (NENÍ TO ŽÁDNÝ PŘÍTEL!) Užívání nápojů s kofeinem a léků proti nachlazení a bolestem hlavy, které obsahují kofein, je podle studie 295ti posluchačů 2. ročníku Boston College též v úzkém vztahu k rozvinutí premenstruačního syndromu (PMS). A konzumenti kávy, v porovnání s těmi, kdo kávu nepijí, mají více případů nadváhy, konzumují více alkoholu, kouří více cigaret a mají nižší postavení v zaměstnání.

Hlavním zdrojem kofeinu konzumovaného v dnešním světě je káva. Kofein je také obsažen v colách, čaji a čokoládě. Cafe Mundial nebo organizace World Coffee kontroluje 59% z 4,5 miliard dolarů ročního obchodu kávou, což je (po ropě) druhá největší komodita světového obchodu. Obchod kávou nese zodpovědnost za skutečnost, že tomuto zdraví ničícímu nápoji je tak dovoleno, aby mohl i nadále silně přispívat ke složitým onemocněním v této zemi. Dosažené zisky nikde ani nepokrývají částku za léčbu onemocnění, které káva způsobuje.

Zdroj: Případová studie proti kávě a jiným „hnědým nápojům" - Agatha M. Thrash, M.D., Calvin L. Thrash, Jr., M.D., M.P.H.

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život