ZiskejZdravi.cz

Kouření - zlozvyk přitahující nemoci

Tabák vytváří velmi silnou závislost a každý rok zemře v České republice asi 120 000 osob. Z toho téměř pětina (22 tisíc) na nemoci způsobené kouřením - srdečně-cévní choroby, různé nádory a chronická onemocnění průdušek. Z těchto 22 tisíc úmrtí způsobených tabákem připadají dvě třetiny (15 tisíc) na osoby středního věku (35 až 69 let). Netýkají se tedy žádných starců.

 

 

Nemyslíte, že se riziko spojené s kouřením příliš zveličuje?

Myslím, že je to spíš naopak! Statistiky naznačují, že kouření je bez přehánění zlozvyk přitahující nejrůznější onemocnění. Od začátku padesátých let do současnosti bylo celosvětově publikováno již nejméně 60 000 odborných prací, které prokázaly celou řadu negativních zdravotních důsledků kouření.

Lidé, kteří kouří, jsou také častěji nemocní. Výzkum prováděný Státním zdravotním ústavem dokázal, že lidé, kteří vykouří 20 a více cigaret denně, jsou nemocní průměrně 37 dnů v roce. Škodlivost kouření se dá jen stěží k něčemu přirovnat. Kouření zabíjí čtyřikrát více lidí než všechny ostatní preventabilní příčiny úmrkí dohromady (preventabilní jsou ty, kterým lze předejít; patří k nim úrazy, dopravní nehody, sebevraždy, vraždy, drogy a AIDS). Kouření navíc každoročně zabíjí i mnoho pasivních, nedobrovolných kuřáků, kteří jsou nuceni dýchat znečištěný vzduch.

Proč způsobuje kouření rakovinu plic?

Dýchací cesty jsou vystlány miliony drobných jemných vlásků, kterým se říká cilia. Tato cilia fungují jako malinká košťata - neustále očišťující dýchací cesty od prachu, dehtu a různých dalších cizorodých částic tím, že vše posouvají směrem nahoru, abychom to mohli vyplivnout nebo vykašlat.

Jakmile jsou však cilia zasažena cigaretovým kouřem, jejich pohyb se zpomalí nebo dokonce zastaví. Výsledkem je, že dehet z cigaretového kouře začne dráždit jemnou sliznici dýchacích cest a postupem času může toto chronické dráždění vyvolat rakovinné bujení.

Tato proměna trvá mnoho let. Když ale jednou začne, nádorové bujení prorůstá stále hlouběji do plicní tkáně a ve chvíli, kdy je rakovina objevena, je již většinou pozdě.

Znamená to tedy, že rakovina plic je u kuřáků hlavní příčinou úmrtí?

Ne. Na rakovinu plic a průdušek u nás ročně umírá asi 5600 osob. Kouření má na svědomí především 30 procent úmrtí na ischemickou chorobu srdeční (ročně jde o více než 10 tisíc případů úmrtí a dále ještě o dalších 5500 úmrtí na mrtvici.)

Nikotin a kysličník uhelnatý jsou dva hlavní viníci v tabákovém kouři, zodpovědní za rozvoj srdečně-cévních onemocnění. Nikotin vyvolává pocit uvolnění a pohody, ale také zužuje tepny zásobující srdce, mozek, plíce a další důležité orgány. Nikotin je látka vyvolávající závislost.

Kysličník uhelnatý se váže na červené krvinky a omezuje jejich schopnost přenášet kyslík. To způsobuje dušnost, malou výdrž a podporuje zužování a tvrdnutí tepen i tepének.

To je hodně špatných zpráv. Doufám, že již nemáte další?

Žel, ještě jich je mnoho.

  • Kouření není pouze příčinou rakoviny plic, ale může způsobit také rakovinu rtu, ústní dutiny, hltanu, hrtanu, jícnu, žaludku, jater, slinivky břišní, močového měchýře, ledvin, čípku děložního, tlustého střeva, kůže, pohlavního údu a leukémii.
  • Kouření způsobuje rozedmu plic - onemocnění, při kterém je plicní tkáň postupně zničena a dochází ke smrti udušením.
  • Kuřáci mají o 60 procent více případů žaludečních a dvanácterníkových vředů než nekuřáci.
  • Kouření podporuje vylučování vápníku z kostí, a proto urychluje rozvoj osteoporózy.
  • Kouření v průběhu těhotenství má silně negativní účinky na rozvoj plodu a zvyšuje riziko úmrtí po narození o 35 procent.

Více než 80 procentům všech případů rakoviny plic a 50 procentům případů rakoviny močového měchýře by bylo možné předejít, kdyby lidé přestali kouřit.

Proces hojení začíná u kuřáka ve chvíli, kdy přestane kouřit. S tím, jak se tělo očišťuje od nikotinu a kysličníku uhelnatého, významně klesá riziko srdečního postižení. I když riziko rakoviny klesá pomaleji, nebezpečí se zmenšuje s přibývajícími týdny a měsíci.

K tomu všemu se přidají další výhody: pocit vítězství nad cigaretami, zvýšené sebevědomí, příjemný dech, větší výkonnost, lepší zdraví, více energie, celkový pocit pohody a svobody od nepříjemného, nepopulárního a drahého zlozvyku. Protože stále přibývá pracovišť, na něž kuřáky nepřijímají, je možné, že když přestanete kouřit, naskytnou se vám také lepší pracovní příležitosti. Lidé jsou mnohdy velice úzkostliví, jsou-li vystaveni daleko menšímu riziku, např. když cestují letadlem, přitom však přehlížejí závažnější ohrožení svého zdraví a života. Více než 30 procent kuřáků umírá předčasně na některé z nemocí spojených s tímto zlozvykem.

V průměru si zkrátí život o 8,3 let, což odpovídá 12 minutám za každou cigaretu, kterou vykouřili. Přesto se však mnozí dokážou trápit představou, že by mohli dostat rakovinu například z určité chemické látky přítomné v pitné vodě.

Zkusme se na svůj život podívat realisticky. Tu největší službu, kterou můžete prokázat svému tělu, svému okolí a rodině je, když přestanete kouřit a začnete opět dýchat čistý vzduch.

„Mějte na paměti, že vaše tělo je chrámem. Ať tedy i vaše tělo dělá Bohu čest!" (1. list Korintským 6,19-20)

Kuřácká vášeň přijde tři miliony kuřáků v České republice ročně na 20 miliard korun. Částka, kterou ročně vydáme za tabákové výrobky, činí v průměru 2000 Kč na obyvatele. Průměrného kuřáka tak stojí jeho zlozvyk téměř sedm tisíc korun ročně. Kdo si opravdu váží života a záleží mu na zdraví vlastním a jeho blízkých, měl by se zamyslet, zda chce nadále riskovat svůj i jejich život.

Ludington, Diehl, Pribiš: Dynamický život.Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život