ZiskejZdravi.cz

Ozdravné pobyty a projekt „Centrum zdraví Eden“

Lidstvo se vzdálilo přírodním zákonitostem nutným pro zachování dobrého zdraví, a proto se nemoci tak rychle rozmáhají. Cukrovka, vysoký krevní tlak či cholesterol, ischias, revmatismus, nespavost, deprese, tak to je jen malý výčet civilizačních nemocí, které jsou dnes mezi obyvatelstvem naprosto běžné. Mnoho lidí již nemá ani tušení o jaké přírodní zákonitosti vlastně jde, co můžeme pro své zdraví z přírody získat, čím se poučit a jaký hlubší rozměr nalézt.

Po celé České republice funguje síť „Klubů zdraví", kde můžete využít služeb v oblasti prevence nemocí, odvykání závislostí i přírodní zdravotní péče ve svém městě. V současné době vám ale představujeme ojedinělý projekt. Je to projekt sanatoria v obci Lipník, fungujícího pouze na léty ověřených a dobře fungujících přírodních metodách zdravotní péče. Jsou to ty metody, které fungují na fyzikálních, chemických - jednoduše řečeno na vědou ověřitelných principech jako je, mimo jiné, například hydroterapie, zdravá strava, pitný režim, bylinná léčba, a nikoli na neuchopitelných a tajemných metodách ovládajících dnes alternativní medicínu. Věříme, že jen takové metody mohou být Bohem požehnány a že jejich účinky předčí mnohá vaše očekávání. Po světě taková sanatoria úspěšně fungují, žel v naší republice zatím žádné nebylo.

Na začátku jeho vzniku byly roky modliteb, úsilí a hledání vhodných prostor. Pak přišla chvíle, kdy se přání začalo stávat realitou. Naskytla se vhodná nemovitost, a když majitel zjistil, že by byla použita na účely sanatoria, zlevnil jí ze 8.9 mil. na 2 mil. Je jisté, že nejen realizátor Roman to pochopil jako naplnění Božího se přiznání k tomuto dílu.

Již několik let se rekonstruuje budova budoucího Centra zdraví se záměrem individuální preventivní zdravotní péče se současnou spirituální službou. Tento projekt je realizován s cílem pomáhat lidem za dostupné ceny, a s tím se pojí i realizace rozsáhlé rekonstrukce s nejnižšími náklady, více méně svépomocí za přispění dobrovolníků a darů. Práce jdou kupředu a první ozdravné pobyty jejichž nabídka se stále rozšiřuje, byly již s úspěchem realizovány. Aktuální ozdravné pobyty neleznete v nabídce Centra zdraví Eden.

Pokud budete cítit, že i vy chcete jakýmkoli způsobem podpořit tým, kontaktujte prosím Romana Uhrina czeden@seznam.cz mobil: 739 345 687 Jste srdečně zváni a děkujeme za podporu :-) „Centrum zdraví Eden"

Vize v sedmi bodech

1) Na základě nezištného zájmu o lidi chceme vytvořit platformu pro všechny, kteří touží po udržení pevného zdraví ve všech jeho oblastech (tělesná, duševní, duchovní, sociální).

2) Desetidenní rekondiční pobyty s individuální péčí v příjemném prostředí mohou pomoct účastníkům k přijetí a aplikování základních preventivních návyků životního stylu, které je mohou ochránit před vznikem civilizačních nemocí, případně eliminovat možnost progresu u již vzniklých nemocí.

3) Důraz je kladen na zdravou výživu, pravidelný pohyb, duševní hygienu, duchovní obnovu, vzájemně se motivující společenství a další faktory životního stylu s možnými pozitivními důsledky na snížení rizikových faktorů vzniku civilizačních nemocí, snížení antropometrických hodnot (hmotnost, krevní tlak, tuk, cholesterol, glykemie) a zvýšení kondice a ochranných faktorů zdraví.

4) Účastníci procházejí vstupní a výstupní prohlídkou u lékaře spojenou s měřeními různých zdravotních hodnot a testy, na základě kterých je jim poskytnuto individuální poradenství a doporučení nejvhodnějšího stravovacího a pohybového režimu, a doporučení ohledně dalších faktorů životního stylu. Zaškolený personál poskytuje nadstandardní služby jako např. vodoléčebné procedury, zábaly, relaxační a uvolňující masáže, zdravotní a kondiční cvičení, pracovní terapie na čerstvém vzduchu, muzikoterapie, kúry ze zeleninových šťáv, přednášky s velkoplošnou projekcí, praktické kurzy zdravého vaření, další kurzy a semináře.  Veškerá doporučení mají charakter přírodních a přirozených prostředků podporujících zdraví.

5) Plnohodnotné a vyvážené třífázové stravování zajistí účastníkům nulový příjem cholesterolu, nízký obsah celkového tuku se zajištěním nejkvalitnějších druhů tuků a současně dostatek vlákniny a hodnotných látek z ovoce, zeleniny, obilnin, luštěnin a ořechů. Součástí doporučení je také pitný režim bez použití alkoholu a povzbudivých či chemických látek.

6) Je naší snahou, aby účastníci získané poznatky a návyky aplikovali také po návratu domů. Proto rekondiční pobyty úzce spolupracují se sítí preventivně zaměřených Klubů zdraví, které na bázi pravidelných setkávání fungují na území celé České republiky. Ty jim mohou poskytovat pravidelný přísun informací, zajišťovat poradenství a poskytnout potřebnou pomoc a motivaci.

7) Preventivní program je vytvořen na základě celosvětově úspěšného preventivně -ozdravného programu Newstart® a křesťanských hodnot s důrazem na laskavou službu bližnímu.Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život