ZiskejZdravi.cz

Jak se vzdát konzumace „hnědých nápojů“

Rozhodli jste se přestat pít kofeinové nápoje? Tak to je skvělé rozhodnutí. Zde máte několik praktických rad jak na to.

Pokud jde o čaj, kávu, tabák a alkoholické nápoje, jediným bezpečným řešením je nedotýkat se jich, neochutnávat je a nepřicházet s nimi do styku. Čaj, káva a jiné stimulující nápoje působí podobnou závislost jako alkoholické nápoje a tabák. Vzdát se jich je někdy právě tak těžké, jako je pro alkoholika obtížné zanechat pití. Ti, kdo se pokoušejí vzdát se těchto povzbuzujících prostředků, budou po nějakou dobu pociťovat slabost a budou bez nich strádat. Ale když vytrvají a zvítězí nad nutkáním, přestanou pociťovat, že jim to schází. Budou zřejmě potřebovat nějaký čas na to, aby se jejich organizmus zotavil ze škod, které utrpěl. Dejte mu však příležitost a tělo se opět sebere a bude konat své dílo účinně a dobře. Ellen Whiteová MH 335

 

1. Nedovolte, aby se vám hromadil volný čas, protože zahálka vede k požitkářství.

2. Veďte si deník, protože tím, jak budete zakázané jednání popisovat, vás to od něj bude odrazovat.

3. Na své stravování přísně dohlížejte. Vyhýbejte se přejídání, konzumaci cukru a jiných koncentrovaných sladkostí a konzumaci všech olejů.

4. Když přestanete konzumovat kofein, může se objevit malátnost, proto si před sprchou jako přirozený stimul dopřejte masáž kartáčem. Poměrně tuhým kartáčem pohybujte na své kůži krátkými tahy do kolečka nebo provádějte dlouhé pomalé tahy směrem k srdci.

5. Dejte si jednou denně, nebo když to budete potřebovat proti nervozitě, 20timinutovou vlažnou lázeň. Když potřebujete překonat dřímotu, dejte si studenou nebo krátkou horkou lázeň (3-8 minut), po které bude následovat rychlé tření hrubým ručníkem.

6. Nedovolte, abyste byli dehydratovaní, ale pijte hodně vody a jezte hodně čerstvého ovoce a zeleniny s dostatkem tekutin. To, že se obejdete bez určitých nápojů, znamená pouze polovinu bitvy. Druhou částí je pít hodně čisté vody, abyste promazali všechny vaše tkáně, klouby, mozek, střeva a kůži. Voda (a její produkty) jsou jediným mazivem těla.

7. Abyste nahradili zvyk během dne usrkávat hnědé nápoje, mějte při ruce vysokou sklenici studené vody nebo šálek bylinkového čaje.

8. Nezneklidňujte se jistými nepříjemnými projevy, jako je závrať, bolest zad, porucha zraku atd., protože to jsou projevy abstinence a během pár dní zmizí.

9. Bolest hlavy je vážným abstinenčním symptomem hnědých nápojů a může být u těch, kdo nemají problémy s tepenným tokem krve do nohou (což se týká zvláště diabetiků závislých na inzulínu), léčena 20-45minutovou horkou lázní nohou. Pokud se během lázně nohou začnete potit, přiložte si na čelo studenou látku..

10. Dejte si šálek některého z hnědých nápojů do ledničky. Když se objeví abstinenční symptomy, vezměte si polévkovou lžíci nápoje a poté čekejte 30 minut. Pokud symptomy nezmizely, vezměte si další polévkovou lžíci. Tuto proceduru můžete opakovat tolikrát, kolikrát je třeba.

Zdroj: Případová studie proti kávě a jiným „hnědým nápojům" - Agatha M. Thrash, M.D., Calvin L. Thrash, Jr., M.D., M.P.H.

 

 

 "Čaj (* Nemyslí se zde bylinkové čaje, ale čaje, které obsahují různé škodlivé látky, jako např. kofein nebo thein. Týká se to čaje ruského, čínského apod. - Poznámka překladatele.) působí jako povzbuzující prostředek a do určité míry vyvolává intoxikaci. Podobný účinek má káva a mnohé další oblíbené nápoje. Nejprve přinese osvěžení. Jsou podrážděny nervy žaludku a ty toto podráždění přenášejí do mozku. Mozek vzápětí vydá pokyn k zvýšení činnosti srdce a celého organizmu. Únava mizí a zdá se, že přibývá sil. Zbystří se pozornost a oživí se obrazotvornost.

Pro tyto účinky se mnozí lidé domnívají, že čaj nebo káva jim dělají velmi dobře. To je však omyl. Čaj ani káva nedodávají organizmu žádnou výživu. Jejich účinek se projeví ještě dříve, než dojde k jejich strávení a vstřebání. Co se jevilo jako posílení, je ve skutečnosti pouze nervovým podrážděním. Když pomine vliv dráždidla, zmizí i nepřirozená síla. Výsledkem je odpovídající stupeň malátnosti a slabosti.

Trvalé užívání těchto látek, které dráždí nervy, má za následek bolesti hlavy, nespavost, bušení srdce, poruchy trávení, třesení rukou a mnohé další neblahé jevy, neboť tyto látky ničí životní síly. Unavené nervy nepotřebují dráždidla a přepínání, ale klid a odpočinek. Příroda potřebuje čas, aby znovu obnovila vyčerpané síly. Jsou-li její síly podněcovány užíváním povzbuzujících prostředků, dá se sice po určitou dobu dosáhnout většího výkonu, ale stálým užíváním těchto prostředků se organizmus oslabuje a pak je čím dál obtížnější mobilizovat síly k žádoucímu výkonu. Je stále těžší odolat potřebě povzbuzujících prostředků, až je vůle přemožena a zdá se, že nad touto nepřirozenou touhou nelze zvítězit. Tělo vyžaduje stále silnější a silnější povzbuzující prostředky, až vyčerpaný organizmus vypoví poslušnost."  Ellen Whiteová MH 327

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život