ZiskejZdravi.cz

Proč vyjít z měst na venkov

Život člověka se stal čím dál více uspěchaným, náročným a vystresovaným. Dřívější život v blízkosti přírody na venkově vystřídal spěch a hluk velkoměst. Možná si to ani neuvědomujete, nebo nad tím nepřemýšlíte, ale život ve městě vás ovlivňuje více než si myslíte. Jak rádi někteří odjíždějí na víkendy, jak rádi stráví pár dnů dovolené v klidnějším prostředí přírody. To jsou momenty, kdy si můžete uvědomit o co celý rok přicházíte. Přestože na venkově prožijete také spoustu starostí, život zde je ale klidnější a fyzická práce přirozeně vyváží tu psychickou. Pokud se dáte do pěstování plodin, radost ze života každé rostlinky a vypěstované zeleniny či ovoce je nenahraditelná. Přibližuje nás totiž k tomu, kdo jí dal dar života. Pohled do zeleně, zpěv ptáků, procházka v přírodě uklidní vaší duši a pomůže lépe snášet i denní starosti.

Pokud máte rodinu a děti, je odchod z města tím nejlepším, co pro ně můžete udělat. Děti potřebují aktivitu a potřebují se učit praktickému životu a ne zahálce v městských bytech. Život na venkově by dětem velmi prospěl. Činnost na čerstvém vzduchu podporuje zdraví těla i ducha. Děti by měly mít na starosti zahrádku a svůj záhonek, kde by našly jak pobavení, tak užitečnou práci. Stačí je vhodně motivovat a být příkladem. Pěstování rostlin a květin zjemní jejich povahu i vkus a budou moci více přemýšlet nad vzácným darem života a vnímat to, co která rostlina pro svůj dobrý růst potřebuje. Zdravá práce na čerstvém vzduchu je vhodně zabaví a nezbude tolik času na nudu, zábavu u počítačů a televize. Tam, kde není vhodná práce, je dostatek příležitostí k tomu, aby se charakter rozvíjel špatným směrem a to je právě neštěstí městského života. Ve městech není pro děti dostatek vhodné smysluplné práce a fyzického vyžití v přírodě a proto se děti učí organizovanému nicnedělání. Ve městech je silný vliv ničící morálku mládeže.

Pokud vlastníme kousek půdy, je to pro nás nesmírné bohatství. Země v sobě skrývá úžasnou sílu a díky Stvořiteli a naší píli nám může dát úrodu k obživě. To je nezanedbatelný důvod, proč odejít na venkov. Když budeme sledovat zasetá semínka, klíčící malé rostlinky a později keříky ohýbající se pod úrodou, budeme v úžasu a radosti přemýšlet nad tím, jak dokonale je to stvořeno a kolik lásky i péče je v přírodě pro člověka ukryto. Každá bylina na zahradě i ta polní má svůj užitek a své místo v léčení nemocí, každá plodina posiluje a vyživuje některou část našeho těla a každý květ těší naše oko a duši. Dokonce bylo vyzkoumáno, že zpěv ptáků působí na plody ovoce takovým způsobem, že mají větší obsah vitamínu C v místech kde ptáci zpívají. Je to dokonalá souhra a harmonie a vše nám ukazuje na laskavou povahu Stvořitele.

Dalším z důvodů, proč odejít z města je nebezpečná závislost na zdrojích energie. V žádné době za celou historii naší Země nebyli lidé tolik závislí na systému a zdrojích energie. Když ve městech z nějakého důvodu přestane jít na delší dobu elektřina zjistíte, že nemůžete vůbec nic. Přestane se nejen svítit, ale přestane téct i voda, nebude teplo, nespláchnete záchod. „Na elektřině, a na její dostupnosti v každém okamžiku, je naše civilizace bytostně závislá," tvrdí manažerka komunikace ČEPS Tereza Soukupová. ČEPS je strategickým majitelem rozvodných sítí a zajišťuje rovnováhu a spotřebu elektrické energie. „Obecně jsou následky rozsáhlých výpadků srovnatelné s přírodními katastrofami. Fungování celé společnosti je ochromeno nebo velmi narušeno," říká mluvčí Soukupová. Bible předpovídá že v brzké budoucí době to nebude na světě jednoduché a krom toho budou pro věřící velké problémy s nakupováním a prodáváním. Je moudré se nad tím přinejmenším zamyslet a popřemýšlet o možnosti z města skutečně odejít. Může přijít doba kdy budete chtít odejít, ale už to nebude možné.

Život na venkově má mnoho obohacení a přínosů pro lidský život. Teď se jistě vybaví že je mimo města větší nezaměstnanost, horší dostupnost k lékařům, obchodům a úřadům. Ano i zápory se najdou, ale ty zdaleka nepředčí klady. Za prací můžeme jezdit do měst, které zas tak vzdálené nejsou, léčbu častých a běžných nemocí zvládneme s bylinkami a přírodní terapií, nehledě k tomu že s prevencí se naše tělo posílí. A nákupy, to je to nejmenší. Pokud se tedy nebojíte naučit se štípat dříví, trochu se poprat se zimou, na jaře s bujně rostoucí trávou a rýčem, tak uvidíte, že je to lepší než permanentka do posilovny.

Snad jediné varování, neodcházejte z města ukvapeně a bez důkladného rozmyslu. Promyslete si jak pevná je vaše rodina, v jaké oblasti máte nějaké zázemí a kam by to pro vás bylo nejlepší, jak daleko od města a pokud možno nebrat si velké dluhy (nejlépe žádné), které by jste nemuseli být schopni splácet.

Několik citátů:

Bůh nás obklopil krásnými výjevy přírody, aby naše mysl byla okouzlena a naplněna zájmem. Přeje si, abychom slučovali krásy přírody s Jeho povahou. Zkoumáme-li věrně knihu přírody, nalezneme v ní užitečný zdroj k uvažování o nekonečné lásce a moci Boží. - E.G.Whiteová - MYP 365-366

Děti mají v přírodě vidět vyjádření Boží lásky a moudrosti; ptactvo, květiny a stromy jim mají vždy připomínat Stvořitele. Všechny spatřované věci by jim měly být výkladem věcí neviditelných a všechny životní události by měly být prostředkem božského Učitele. Naučí-li se takto pozorovat naučení v přírodě a v životě, ukažte jim, že tyto zákony, jež ovládají přírodu a životní běh, mají ovládat i nás. Vysvětlete jim, že jsou dány pro naše dobro a můžeme nalézt pravé štěstí a úspěch jedině tehdy, budeme-li jich poslušní. - E.G.Whiteová - Ed 102-103

Příroda je tichým Božím učitelem, který nám podává duchovní pravdy. Mluví k nám o Boží lásce a ohlašuje moudrosti velkého Mistra - Umělce. E.G.Whiteová - AH 147

Text: ZiskejZdravi.cz

 Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život