ZiskejZdravi.cz

Pomoc pro vaši trpící mysl a duši v 11 bodech

Jedenáct jednoduchých rad, které když zavedete do svého života, stanete se jiným člověkem. Čím to je, že z někoho je cítit klid, pokoj, radost a přitom se pak zpětně dozvíme co má za velké starosti? Čím to je, že někdo působí nepříjemně již na první kontakt, je zachmuřený, negativní a přitom se mu nic tak strašného neděje? Je to jednoduché...

1. Nesoustřeďte se sami na sebe. Nelitujte se a nepřemýšlejte, co všechno máte těžší a horší než druzí. Nejvíce šťastným může člověk být, pokud udělá radost druhému. Je to čistá a nesobecká láska, která vám pomůže být šťastnějšími a pozitivními lidmi. Takovéto smýšlení změní váš život k lepšímu a stanete se užitečnější a radostnější. Pěstujte nesobecké ideály a zdravé a optimistické myšlenky.

2. Vyhýbejte se přehnaným rozmluvám o potížích a dalších nepříjemných věcech. Čím více se v mysli zabýváme negativními myšlenkami, byť je to například nepřízeň počasí, nebo děsivé zprávy z celého světa, tím více se stáváme zachmuřenými, depresivními a bez nálady. Nejlepší je svěřit se do rukou Božích a On vaše starosti povede.

3. Neživte mysl senzacemi, lacinými zprávami o přátelích, sousedech, populárních lidech. Vyhýbejte se tiskovinám typu Blesk a podobným pořadům. Vaše mysl je natolik vzácná, že si nezaslouží být živena tímto brakem. Zaměstnejte mysl užitečnými myšlenkami, rozvíjejte své znalosti z oblasti přírody, biologie - fungování svého vlastního těla, poznáváním Boha... a nejlépe vyhoďte televizi.

4. Zaměstnejte mysl kvalitní četbou. Četba rozvíjí osobnost, vyjadřování i chování. Pokud sáhnete navíc po četbě duchovní a nejlépe po Bibli, a budete jí číst každý den, rozvine se i váš duchovní život a mysl dostane nové a možná netušené dimenze přemýšlení.

5. Cvičte se v sebeovládání a zdrženlivosti ve všech oblastech ať je to jídlo, zábava, sex, workoholismus a jiné. Práce vyčerpává energii jen mírně, vášně a emoce nesmírně. Člověk nežije proto, aby si co nejvíce „užil" a pak šel zhuntovaný do hrobu. Člověk je něco víc. Člověk je Boží stvoření s nadějí na věčný život, a proto udržujme sebeovládáním své tělo i mysl v dobré kondici.

6. Upusťte od tabáku, kofeinu, alkoholických nápojů, příjmu sladkostí, posilujících léků a dalších léků, které klamou nervový systém. Jsou to jedy, které snižují výkonnost a zkracují život. Žádná ze závislostí nestojí za to aby ubírala z vašich sil, oslabovala vaše tělo k nemocím a otupovala mysl. Přestože se vám zdá, že máte svou závislost pod kontrolou, je to naopak. Jste jejími otroky!

7. Vyvarujte se všeléků a léků na recept. Časté užívání jakéhokoli léku je škodlivé. Většina vynikajících lékařů se dnes shoduje na tom, že jen málo léků má skutečně léčivý účinek. Většinu zdravotních problémů se dá zvládnout, a hlavně jim předejít, správnými životními návyky a přírodními metodami léčby jako je hydroterapie, léčebná strava, pohyb, slunce, a jiné.

8. Spánek je pro bystrou mysl základ a pokud trpíte nespavostí a nervozitou vykoupejte se minutu či dvě ve 38,5°C teplé vodě. Potom vodu zchlaďte na 33 -35°C, pokračujte podle potřeby půl hodiny až hodinu. To je zřídka kdy neúspěšné. Také vyzkoušejte bylinky.

9. Netrapte se. Nebeský Otec, který nás stvořil se o nás taky stará. Není potřeba si dělat starosti. On řídí a dává energii srdci a plicím, dokáže řídit naše osudy a s naší spoluprací povede naše životy cestami, kde nám „všechno napomáhá k dobrému". Trápení zabíjí. Naděje inspiruje a povznáší. Hlavu vzhůru!

10. Výčitky svědomí dokáží zničit duši. Každý jsme v životě udělal něco, co nás pak mrzelo a věděli jsme, že to bylo špatné. Nenechte to zlo ukryté v sobě, nedovolte aby výčitky sžíraly a otupovaly nitro, ale požádejte o odpuštění a pokud je to možné, napravte to. Požádejte o odpuštění i Boha a On každému upřímnému člověku, který lituje svých hříchů odpustí a nabízí věčný život. Proto Ježíš Kristus přišel, a obětoval se na kříži za nás, abychom my mohli žít.

11. Jezte, pijte, spěte, cvičte i pracujte - vše dělejte co nejlépe. Apoštol Pavel řekl: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží." Člověk může dělat čest svému Stvořiteli, jen pokud následuje přirozený řád života, který pro něj plánoval.

Text: Ziskejzdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život