ZiskejZdravi.cz

Nemoci duše odnese i tělo

Mezi tělem, duší a duchem jsou zvláštní a někdy nevysvětlitelné vztahy. Které propojují člověka v jednu bytost. Tyto pojmy - tělo, duch, duše chápeme jenom jako různé výrazové formy jedné a téže věci, totiž života. Člověk není jen souhrn buněk a orgánů, které se společně vyvíjejí a pracují na základě různých zákonitostí, ale živý organismus, v kterém jsou těsně spojeny všechny tělesné, duchovní a duševní funkce. Jedno bez druhého nemůže existovat, a pokud člověk zemře, Bible říká, že duch odchází k Hospodinu a život člověka, tedy tělo a duše zaniká.

 

Příčiny mnoha nemocí a utrpení mají svůj počátek v orgánových neurózách a v poruchách duševní rovnováhy, to vám potvrdí většina lékařů. Jistě znáte příklady velkého vlivu duševních zážitků na tělesné projevy. Známe chvíle, kdy se například někdo „začervená studem" nebo „zbledne strachy". Při pocitu studu se cévy v hlavě rozšiřují, při strachu se naopak stahují. Mnozí lidé dostávají při strachu nebo rozčilení průjem. Není to jen vymyšlené a vsugerované, ale nervová soustava natolik ovlivní tělesné funkce, že prožíváme i tyto tělesné průvodní znaky stresu. Dalším příkladem může být to, že ztrácíme chuť k jídlu, když máme nějaký smutek či žal.

Existují ale také tělesné projevy, které nejsou viditelné. Pokud budete prožívat dlouhodobější stres, mohou se vám vytvořit na podkladě křečí v cévách žaludeční sliznice žaludeční vředy, křeče v mozkových cévách vyvolávají migrénu, křeče věnčitých srdečních cév způsobují obávanou anginu pectoris, která předchází infarktu myokardu. Cévní křeče nervů vyvolávají neuralgii a ischias a obtíže při astmatu jsou vyvolány křečemi průdušek. Tyto vnitřní následky, které jsou zapříčiněny křečemi cév mohou být opravdu velké a závažné, a proto je důležité se zamyslet nad svým duševním klidem a hledat vnitřní rovnováhu.

Pokud vás tedy trápí různé tělesné bolesti, na které lékař nenachází žádnou objektivní příčinu, může to být stav, který se nazývá orgánová neuróza. Tyto neurózy se projevují dříve, než samotné orgánové postižení a pokud vymizí i duševní úzkosti, které k této neuróze vedou vymizí i tyto. Tyto neurózy se dříve odbývaly termíny jako nervozita, nervová slabost nebo vsugerování a hysterie.

Na tyto neurózy je však potřeba dát pozor! Jsou znamením, že duševní zatížení a tlak okolního světa na pacienta je větší, než pacient může unést. Rovnováha jeho duševního stavu je výrazně narušena a pacient si s tím nemusí poradit sám. To vede k poruše tělesných funkcí a zvláště když k tomu má člověk konstituční či zděděné předpoklady. Čím je duševní struktura a nervový systém člověka jemnější a citlivější, tím dříve se projeví poruchy duševní rovnováhy formou poruchy tělesných orgánů. Tyto signály mají člověka upozornit na to, aby se zastavil a popřemýšlel nad tím, že není něco v pořádku v jeho vztahu k druhým lidem, ve vztahu k prostředí, v kterém je zaměstnaný nebo ve vztahu k Bohu. Honba za úspěchy, po ctižádosti a touze být uznáván je zhoubnou touhou ničící naši duši, ale i tělo. Člověče, zamysli se nad smyslem života a dej přednost především vnitřní vyrovnanosti a klidu své duše, protože pokud to neuděláš tvé tělesné funkce jsou narušovány a časem vyústí až v orgánové změny.

Různých orgánových neuróz, které se projevují jako deprese, srdeční potíže, bolesti hlavy, žaludeční potíže, zácpa, závratě nebo i stavem bezvědomí, a které jsou začátkem vážného a život ohrožujícího onemocnění se zbavíme pouze tehdy, když budeme hledat vnitřní klid, tichost, pokoj, lásku a důvěru. V tom nám může pomoci ten, kdo je zdrojem těchto krásných a ušlechtilých vlastností. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. (1Jan 4,16)

Text: ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život