ZiskejZdravi.cz

Umění vychovávat své dítě

Když si pustíte film pro pamětníky, ocitnete se rázem v jiném světě. A nemyslím tím materiální hodnoty, ale především chování lidí. I když jsou to samozřejmě jen natočené filmy, vypovídá to ale o tom, že lidé byli ještě před krátkou dobou úplně odlišní než dnes. Byli zdvořilejší, uctivější, slušnější, děti respektovaly stáří a ženy byly ženami. Morálka byla na mnohem vyšší úrovni.

Rodiče totiž více dbali na dobrou výchovu dětí, snažili se je smysluplně zaměstnat a bylo-li potřeba uměli je za neposlušnost potrestat. Také byla v lidských srdcích častěji zapsána víra v Boha a to přinášelo více úcty a pokory. Lidé tak vyrůstali s většími morálními hodnotami.

Dnes se doba změnila a s každou generací se výrazně rozvolňují hranice mezi dobrem a zlem, mezi vnímáním co je správné a co není. Rodiče jsou dnes vedeni k tomu, aby dali rozvinout především osobnost dítěte a za to se zkovají mnohé povahové špatnosti. A potrestat dítě fyzicky za neposlušnost, to aby se člověk již pomalu bál. Z dětí pak vyrůstají lidé, kteří jsou zvyklí myslet sami na sebe, pěstovat své záliby a autorita pro ně příliš moc neznamená. Přitom umět dítě vhodně vychovávat, s láskou poučovat, motivovat, radit a nepřecházet jeho chyby a povahové nedostatky, potrestat ho pokud je neposlušné, a stanovit mu hranice za které nemůže jít, přinese tolik klidu nejen do celé rodiny, ale především do dětské duše, která se tak může spolehnout na milujícího rodiče který ho vede. Zde je tedy několik užitečných rad, které vám pomohou při výchově drahých ratolestí.

Veďte děti trpělivě

Trpělivě děti veďte už od útlého dětství. Často máme pocit z malého miminka že je to bezbranný tvoreček, kterému se musí všechno podřídit, ale již v tomto věku se ono učí řídit nás. Neoddalujte tedy výchovu, ale již v kojeneckém věku dejte jasně najevo, že nebude všechno podle něj.

Nikdy nenapomínejte v hněvu

Své děti byste měli napomínat, ale s láskou. Často rodiče nechávají děti chovat se nesprávně tak dlouho, až se rodič rozčílí a pak reaguje v hněvu a nepřiměřeně. Když dáme průchod svému hněvu, vzbudí to u dítěte také hněv a pak má pocit že ho nemáme rádi. Nesmíme tedy při napomínání a trestání nikdy ztratit kontrolu sami nad sebou.

Nadávky a rozčilování nepomůžou

Nadávky a rozčilování výchově nepomůžou, naopak vyvolají v srdci dítěte smutek, zlost a špatné myšlenky. Pokud máte chuť dítěti nadávat za to jak se chová, raději s tím chvíli počkejte, zkuste povychladnout a pak reagovat laskavě a s láskou. Někdy je lepší mlčet než mluvit tak, že to přinese spíše škodu než užitek.

Nepřehlížejte ledabylost

Pokud řeknete svému dítěti aby něco udělalo, a ono řekne „Ano", ale pak to neudělá, nesmíte to přehlížet. Musíme ho zavolat a chtít po něm vysvětlení proč to neudělalo, aby se v něm nezafixovalo lajdáctví a lhostejnost.

Povzbuzujte děti

Snažte se děti méně napomínat, ale více je povzbuzovat k lepšímu chování. Motivujte je že to zvládnou, když budou chtít a slibte jim třeba něco hezkého, například hezkou procházku, nebo něco co prožívají rádi.

Nepřecházejte špatnosti

Když jsou děti neposlušné a špatně se chovají je potřeba reagovat. Často rodiče v zájmu klidu, dělají že neslyšeli a neviděli a špatnost se v srdci dítěte usadí hlouběji a hlouběji. Je potřeba nebýt líní a včas zasáhnout.

Tělesný trest

Když ostatní prostředky zklamou je někdy potřeba i tělesný trest. Ovšem v žádném případě to nesmí být v hněvu a ve vzteku. To je velkou chybou rodičů, díky které jsou tělesné výplaty téměř trestnou činností. Když k potrestání dítěte musí dojít, nejdříve s dítětem promluvíme. Vysvětlíme mu co provedlo, jak se chová a snažíme se ho vést k tomu, aby samo uznalo svou chybu. Pokud je stále vzpurné, je potřeba zakročit, ale s láskou. Dítě nesmí mít pocit, že si na něm „zchlazujete žáhu", ale musí cítit, že ho trestáte proto, aby si zapamatovalo že už to dělat nesmí a vyrostl z něj slušný člověk.

Ellen Whiteová píše: „Prosím vás nikdy netrestejte své děti v hněvu. Nejlepší je to tehdy, když budete jednat v pokoře, trpělivosti a s modlitbou." Vedení dětí CG 245

Veďte je k Bohu, lásce a poslušnosti

Není náhodou že dnešní generace dětí ztrácí morální hodnoty. Vytratili se totiž společně s vírou v Boha. Učte děti vnímat přírodu a její zákonitosti, učte je milovat Bibli Boží slovo a každý den si v něm číst a hledat nebeského Otce. Uvidíte že vaše děti budou duchovně bohatší a citlivější a Duch svatý bude působit na jejich srdce. Když bude problém, zkuste se za to nejdříve společně modlit, uvidíte že k mnohým výchovným situacím ani nebude muset dojít a děti sami uznají svou vinu a omluví se.

Rodiče, kteří chtějí moudře vychovávat své děti, potřebují nebeskou moudrost, aby mohli jednat rozvážně ve všech případech, které se týkají výchovy v rodině. Ellen Whiteová- Výchova dětí CG 256

Text: ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život