ZiskejZdravi.cz

Pohybem ke zdraví aneb jednoduché rady i pro tebe!

Uvnitř našeho těla probíhá neustále rychlý a intenzivní pohyb. Málo kdo si uvědomuje, že naše cévy jsou pod neustálým tlakem, srdce se nikdy nezastaví a žaludek a střeva při našem neustálém apetitu také ne. Tento vnitřní pohyb potřebuje pomoc z vnějšku. Lidské tělo je uzpůsobeno k pohybu. Je to úžasná a dokonalá souhra 600 svalů, které jsou zodpovědné za aktivní pohyb těla nebo jeho částí. Pokud se věnujeme dostatečně pohybu na čerstvém vzduchu napomáháme tak zároveň i svým vnitřním orgánům. Zde je tedy několik rad pro obyčejný život každého člověka.

1. Pohyb venku na vzduchu a na slunci je vždy lepší než pohyb v uzavřených prostorách a tělocvičnách. Co nejvíce času buďte venku. Pokud musíte pracovat v domě, zajistěte, aby měly pokoje, ve kterých se pracuje a žije, dostatečnou a stálou zásobu čerstvého vzduchu. Čím je teplota nižší, tím lépe, pokud je to tělu příjemné. Neměla by stoupat výš než je 21°C. Dýchání chladného vzduchu je posilujícím lékem, každé nadechnutí je posilující koupelí, nesmírně důležitou.

2. Hluboké dýchání napomáhá trávení, povzbuzuje játra a pohyb střev, rozvíjí plíce a čistí krev. Jediné potřebné pokyny jsou následující: Držte trup vzpřímeně a vdechujte zhluboka deset až dvacetkrát za minutu, nebo častěji. Nejlepším dechovým cvičením je plavání, lezení po horách, chůze po schodech a rychlá chůze nebo běh. Vždy dýchejte nosem. Když jste v přírodě, nezapomeňte si udělat „kyslíkový koktejl". Hluboký nádech, zadržet dech a pak hluboký výdech až do sehnutí a vydechnutí posledních bublinek vzduchu a opět hluboký nádech. Toto opakovat 3x.

3. Pracujete rádi na zahradě? Práce venku je totiž jedním z nejlepších způsobů cvičení, obzvláště kopání, rytí, prořezávání stromů, zametání sněhu a tak podobně. Každý den dělejte nějakou prospěšnou, těžkou práci, tak abyste cítili mírnou únavu svalů a abyste se zapotili, vyhýbejte se ale vyčerpání. Pokud se chcete věnovat nějakému sportu, je nejlepší plavání, a to ve vodě 24°C až 25°C teplé. Rychlá chůze i lezení po horách jsou vynikající, dobrá je také chůze do schodů.

4. Máte sedavé zaměstnání? I tak si můžete najít způsob jak rizika dlouhého sezení omezit. Seďte vždy vzpřímeně, trup držte vysoko a kříže zad mějte podepřeny. Seďte jen nezbytně dlouhou dobu. Stání a ležení jsou přirozenější a zdravější pozice než je sed. Pokud déle sedíte vyzkoušejte jednoduché cvičení nohama. Pata, špička, pata, špička znáte to, protáhnete lýtkové svaly. Potom si zakružte zápěstím, předloktím, rameny, spojte ruce za hlavou a protáhněte zádové trapézové svaly, které jsou tak často zodpovědné za bolesti šíje. Člověk může i při práci vsedě cvičit, zhluboka dýchat a stahovat například i svaly hýždě. Všechny svaly těla je možné tímto způsobem cvičit. Občas je dobré využít i pasivního pohybu masáží.

5. Chůze je pro člověka nejpřirozenějším pohybem. Při chůzi držte trup v zpříma a dopředu. Pažemi houpejte jen mírně, a jděte tak rychle, aby se vám o něco zrychlil i dech. Alespoň 5 km denně, to je asi 10 000 kroků, je potřebné množství pro průměrného dospělého člověka. Někteří lidé nachodí i více, ale jsou lidé, pro které je toto číslo nedosažitelné. Ti by měli vědomě vyhledávat každou příležitost k procházce, chůzi po schodech, pokud je to možné jít pěšky do práce, doběhnout autobus. Je potřeba, aby to byl vytrvalostní pohyb trvající alespoň třicet až čtyřicet minut a může být rozložen například do dvou denních aktivit.

6. Břišní svaly, které máme velmi často povoleny, jsou ve velké míře zodpovědné za bolesti zádových svalů a pokřivení páteře. Proto je v první řadě potřeba posilovat tyto břišní svaly. Rozvíjejte je jednoduchým cvičením, jako je chůze po špičkách s vysokým držením trupu nebo běhání kolem pokoje po čtyřech, či leh na zádech s rovně nataženýma nohama, které zvedáme kolmo nahoru, třicet až čtyřicetkrát denně. Z lehu na zádech zvedněte tělo do sedu, ruce jsou při tom na zadní straně krku. To opakujte deset až dvacetkrát po sobě třikrát denně, postupně zvyšujte počet zvedání se.

7. Další velkou příčinou mnoha obtíží jsou stažené svaly krční páteře. Krk se předsouvá dopředu a v zadní části se začíná tvořit vyvýšenina až hrb. Šíjové svalstvo je zodpovědné za řadu emocionálních obtíží i výraz tváře. Ovlivňuje totiž krevní zásobování celé oblasti hlavy, mozku, uší, očí atd. Je to místo, kudy prochází mícha, velké tepny, nervové kořeny a kmeny nesoucí spojení s rukama, srdcem, plícemi. Je potřeba tyto šíjové svaly denně protáhnout a procvičit. Nejprve tlačíme čelem do dlaní proti odporu a pak protáhneme krk směrem ke hrudi, tak abychom se nejlépe bradou dotýkali hrudníku. Několikrát bradou zakroutíme ze strany na stranu. To stejné uděláme dozadu a do stran. Nejprve tlak proti odporu dlaní a pak protažení. Všechny cviky opakujeme 3x. Budete-li to cvičit pravidelně, vyhnete se v pozdějším věku bolestem hlavy, závratím a jiným vážným obtížím, které většinu lidí trápí. Na lidském těle nejlépe pochopíme jeho dokonalou propojenost a dokonalý výtvor našeho Stvořitele. A pokud se o něj budeme starat tak, jak Bůh zamýšlel, je velká pravděpodobnost, že se nám naše tělo odvděčí větší vitalitou, životaschopností až do vyššího věku.

Z pera průkopnice zdravého životního stylu Ellen G. Whiteové

Cvičení, které rozvíjí zručnost, mysl a charakter - Největší požehnání nezískáme pouhou hrou či cvičením. Jsme-li na čerstvém vzduchu a máme přitom dostatečný svalový pohyb, má to jistý význam. Věnujte však totéž množství energie na užitečnou práci a požehnání bude větší, a budete mít uspokojení. Takový pohyb přináší s sebou pocit užitečnosti a pochvalu svědomí za dobře splněnou povinnost. - FE 418

Nesnažme se najít rozptýlení, které přináší pouze pobavení. Uvažujme o tom, který pohyb přinese co nejvíce dobra. - Leták o rekreaci, 47

Text: Ziskejzdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život