ZiskejZdravi.cz

Alkohol ničí imunitu

Farmakologickým efektem alkoholu je vždy potlačení nervového systému. Není využíván jako anestetikum kvůli velmi úzké hranici mezi farmakologickým účinkem a toxicitou.

WHO označila pití alkoholu za jedno z prvních deseti rizik globálního zatížení nemocemi. (WHO Press Release, 28 March 2007, www.iacr.fr/ENG/Press_Releases/pr175a.htm) Proto není překvapující, že nás Bible tak často varuje před jeho užíváním. „Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije." (Přísloví 23,31.32) „Vino je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není." (Přísloví 20,1)

Kvůli jeho dopadům na imunitní systém „Alkohol by se měl považovat za imunosupresivní lék s dalekosáhlými efekty." (MacGregor, RR, „Alcohol and Immuno Defense", JAMA, Set 19, 1986, vol. 256, no. 11) Výrok k vyjádření jeho negativních dopadů na zdraví by nemohl být tvrdší. Kromě toho má mnoho dalších nežádoucích účinků. V souvislosti s diskusí o jeho možných příznivých účincích na srdce, došla Světová zdravotnická organizace nakonec k následujícímu závěru: „Přestože pravidelná nízká nebo umírněná konzumace alkoholu chrání před onemocněním věnčitých cév, jiná srdečně-cévní a zdravotní rizika spojená s alkoholem nepodporují všeobecné doporučení jeho požívání." (Strava, výživa a prevence chronických onemocnění, Světová zdravotnická organizace, WHO, 2003; Diet, Nutrition and Prevenion of Chronic Diseases, WHO, 2003, p. 90).

Z knížky MUDr. Jochena Hawlitscheka, MPH, BA: „Nemoci životního stylu (Chronické nemoci)" uveřejněno s laskavým souhlasemEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život