ZiskejZdravi.cz

Studie - výskyt vadného držení těla u dětí

Onemocnění pohybového aparátu patří v současnosti k nejčastějším chronickým neinfekčním onemocněním, a to nejen u dospělých, ale bohužel také u dětí.

Prevalence obtíží pohybového aparátu dospělých se v ČR pohybuje v rozmezí od 16 do 30% (EUROHIS 01, monitoring SZÚ 98 - 01) v závislosti na věku, častěji se vyskytují u žen. Bolestivé stavy se vyskytují cca u 40% u dospělých, udává je však více než čtvrtina osob ve věku 15 - 24 let (HIS 01).

U dětí v ČR představují obtíže pohybového aparátu 16% příčin dlouhodobého sledování lékařem (monitoring SZÚ 2001, častější jsou alergická onemocnění a poruchy zraku). Údaje o vadném držení těla v ČR byly čerpány z výsledků grantových projektů podpory zdraví a pohybovaly se okolo 30% u dětí mladšího školního věku a u 10% předškoláků. Bolesti v zádech uvádělo 50% dotázaných ve věku 13 - 15 let.

Vadné držení těla (VDT) se vyskytlo u 38% vyšetřených dětí....Významně častější výskyt VDT byl u chlapců (42%) ve srovnání s dívkami (35%). U dětí s VDT byl zaznamenán vyšší výskyt bolestí hlavy, krční a zejména bederní páteře (1,8x vyšší) a celkově vyšší výskyt dlouhodobých zdravotních obtíží (1,9x). Mezi nejčastěji se vyskytující odchylky od správného držení těla patřily odstálé lopatky (50% dětí), zvýšená bederní lordóza (32%) a posturální kyfóza (kulatá záda, 31%). Mezi faktory významně ovlivňující vznik VDT patřily kulatá záda, asymetrie v oblasti ramen a patologické postavení pánve (zejména šikmá pánev).

Hodnotili jsme výskyt bolestí hlavy, krční a bederní páteře. Bolesti hlavy bez ohledu na frekvenci (tzn. alespoň občas) uvedlo téměř 30% dětí, s věkem se výskyt bolestí zvyšoval od 17 do 35%. Časté bolesti hlavy (nejméně 1x týdně) uvedlo téměř 10% jedenáctiletých a patnáctiletých. Výskyt bolestí hlavy mezi těmito dvěma věkovými skupinami nebyl rozdílný, ve shodě s výsledky vadného držení těla. Bolesti krční a bederní páteře uvedlo téměř 10% dětí, opět byl patrný nárůst s věkem, u patnáctiletých to bylo 20%.

Závěr

• Obtíže pohybového aparátu jsou u dětí na třetím místě v příčinách dlouhodobého sledování lékařem (po alergických onemocněních a smyslových vadách).

• Výskyt vadného držení těla je vysoký, je třeba tento problém vnímat jako počátek řady obtíží v dospělosti.

• Pozitivní vliv na pohybový aparát má vhodně volená pohybová aktivita, nejlépe organizovaná.

• Důležitá je možnost vhodného pohybového režimu ve školním prostředí, kde dítě tráví značnou část svého času a je vystaveno dlouhodobému jednostrannému zatížení.

• Zatímco sportu a aktivnímu pohybu věnují děti v průměru 4 hodiny týdně, sledováním televize, videa a počítačovými hrami stráví v průměru až 14 hodin týdně.

Zdroj: SZÚ

 Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Životní styl - to nejlepší pro život

Životní styl - to nejlepší pro život